ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Річний звіт емітента:

 

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

29.03.2023

Інформація про зміну складу посадових осіб

29.03.2023

Інформація про зміну складу посадових осіб

29.03.2023

Інформація про зміну складу посадових осіб

29.03.2023

Повідомлення про зміну адреси власного веб-сайту

19.09.2023

Інформація про зміну складу посадових осіб

Інформація про зміну складу посадових осіб.pdf.p7s

27.12.2023

Відомості про зміни до Статуту, пов`язані зі зміною прав акціонерів

Відомості про зміни до Статуту, пов`язані зі зміною прав акціонерів.pdf.p7s

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ДАТУ, РОЗМІР, ПОРЯДОК ТА СТРОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

Повідомлення про умови виплати дивідендів

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.pdf.p7s

30.01.2024

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_30.01.2024

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_30.01.2024.pdf.p7s

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_30.01.2024.pdf.p7s.p7s

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_30.01.2024

27.05.2024

Відомості про зміну складу посадових осіб.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб.pdf.p7s

Відомості про зміну складу посадових осіб

 

06.06.2024

Відомості про зміну складу посадових осіб.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб

Відомості про зміну складу посадових осіб.pdf.p7s

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

 

16.11.2023

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 18.12.2023

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 18.12.2023.pdf

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 18.12.2023.pdf.p7s 

Перелік документів, що має надати акціонер.pdf 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.pdf

 

28.11.2023

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 14.12.2023

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 14.12.2023.pdf (1)

Перелік документів, що має надати акціонер

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

 

04.12.2023

Бюлетень_для_голосування_позачергові

 

06.12.2023

Бюлетень для голосування_річні

 

26.12.2023

Протокол № 28 позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Оператор газорозподільної системи «Криворіжгаз»

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Оператор газорозподільної системи «Криворіжгаз»

 

26.12.2023

Протокол № 29 річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Оператор газорозподільної системи «Криворіжгаз».

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Оператор газорозподільної системи «Криворіжгаз»

 

26.12.2023 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів.pdf.p7s

 

07.03.2024

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 

08.03.2024

Повідомлення про ЗЗА

Повідомлення про ЗЗА.pdf.p7s

Перелік документів, що має надати акціонер

Перелік документів, що має надати акціонер.pdf.p7s

report

report.xml.p7s

 

12.03.2024

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.pdf (2).p7s

 

18.03.2024

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 28.03.2024

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 28.03.2024.pdf.p7s

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 28.03.2024

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 28.03.2024.rtf.p7s

 

28.03.2024

Протокол позачергових загальних зборів

Протокол позачергових загальних зборів.pdf.p7s

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.pdf.p7s

 

17.04.2024

Повідомлення про проведення річних загальних зборів.xml.p7s

Повідомлення про проведення річних_загальних зборів

Повідомлення про проведення річних_загальних зборів.pdf.p7s

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.pdf.p7s

Перелік документів, що має надати акціонер.pdf.p7s

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Перелік документів, що має надати акціонер

 

01.05.2024

Пропозиції акціонера, який володіє 5 і більше % акцій, до порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, проведення яких призначено на 20.05.2024 року

Пропозиції до проекту порядку денного.pdf

Пропозиції до проекту порядку денного.pdf.p7s

 

09.05.2024

Бюлетень 1 для голосування на річних загальних зборах.doc

Бюлетень 1 для голосування на річних загальних зборах.doc.p7s 

Бюлетень 1 для голосування на річних загальних зборах.pdf

Бюлетень 1 для голосування на річних загальних зборах.pdf.p7s 

Повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів.pdf

Повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів.pdf.p7s 

 

15.05.2024

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на річних загальних зборах.doc

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на річних загальних зборах.doc.p7s

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на річних загальних зборах.pdf

Бюлетень 2 для кумулятивного голосування на річних загальних зборах.pdf.p7s

 

27.05.2024

Протокол 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах.pdf

Протокол 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах.pdf.p7s

Протокол 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах.pdf

Протокол 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах.pdf.p7s

Протокол річних загальних зборів/pdf

Протокол річних загальних зборів.pdf.p7s